OP戦 2021年4月3日(土) vs松代少年野球(松代G)

2試合目 1 2 3 4 5
松 代 1 1 0 5 1 8
長野東 3 0 3 0 2 8

 

1試合目 1 2 3 4 5
長野東 2 1 0 0 0 3
松 代 4 0 4 8 X 16

OP戦 2021年3月21日(日) vs浅間スポーツ少年団(長野東juniorG)

2試合目 1 2 3 4 5 6 7
選抜連合 0 0 0 0 0 0 0 0
浅 間 1 2 2 1 0 0 X 6

 

1試合目 1 2 3 4 5 6 7
浅 間 0 0 1 2 0 0 0 3
選抜連合 0 0 0 0 0 0 0 0

※選抜連合=南部上高田・鍋屋田・長野東junior高学年